تدريس خصوصی ریاضی؛

ریاضی دبیرستان، و پیش دانشگاهی، تقویتی، و کنکور،

و ریاضیات دانشگاهی؛

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------

تدريس خصوصی ریاضی دبیرستان، و پیش دانشگاهی تقویتی، و کنکور؛

1- ریاضیات 1،

2- ریاضیات 2،

3- حسابان،

4- حساب دیفرانسیل و انتگرال،

5- هندسه 1،

6- هندسه 2،

7- هندسه تحلیلی و جبر خطی،

8- ریاضیات گسسته،

9- آمار و مدل سازی،

10- جبر و احتمال،

رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی؛

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------

تدريس خصوصی ریاضیات دانشگاهی؛

1- ریاضیات عمومی 1،

2- ریاضیات عمومی 2،

3- آمار و احتمالات مهندسی،

4- معادلات دیفرانسیل،

5- ریاضیات مهندسی،

6- ریاضیات مهندسی پیشرفته،

7- ریاضیات عمومی،

8- ریاضیات کاربردی،

کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛


توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392
پروژه های پردازش تصویر، بینایی ماشین، پردازش صوت، و یادگیری ماشین؛

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------

مشاوره در زمینه انجام پروژه های پردازش تصویر، پردازش صوت، و یادگیری ماشین با متلب،

تدریس خصوصی نرم افزار متلب (MATLAB)، و جعبه ابزار (toolbox) های تخصصی آن؛

آشنایی با ساختار متلب،   آشنایی با محیط کار متلب،   کار با آرایه ها،   توابع تغییر آرایه ها،   فایل های متنی و توابع،   رسم اشکال گرافیکی، رسم اشکال گرافیکی سه بعدی،   کار با رشته ها،   چندجمله ای ها،   درون یابی،   تجزیه و تحلیل آماری،   تجزیه و تحلیل فوریه،   ایجاد رابط گرافیکی،
Image Processing Toolbox
Neural Network Toolbox
Fuzzy Logic Toolbox
Signal Processing Toolbox
Bioinformatics Toolbox
Statistics Toolbox
Optimization Toolboxو ... .

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392

تدريس خصوصی فیزیک، و ریاضی دبیرستان، و پیش دانشگاهی تقویتی، و کنکور؛

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------

تدريس خصوصی فیزیک، و ریاضی دبیرستان، و پیش دانشگاهی تقویتی، و کنکور؛

فیزیک 1، 2، 3، و فیزیک پیش دانشگاهی

1- ریاضیات 1،          2- ریاضیات 2،          3- حسابان،          4- حساب دیفرانسیل و انتگرال،          5- هندسه 1،          6- هندسه 2،          7- هندسه تحلیلی و جبر خطی،          8- ریاضیات گسسته،          9- آمار و مدل سازی،          10- جبر و احتمال، و ...

رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392

تدريس خصوصی ریاضی دبیرستان، و پیش دانشگاهی تقویتی، و کنکور؛

1- ریاضیات 1،

2- ریاضیات 2،

3- حسابان،

4- حساب دیفرانسیل و انتگرال،

5- هندسه 1،

6- هندسه 2،

7- هندسه تحلیلی و جبر خطی،

8- ریاضیات گسسته،

9- آمار و مدل سازی،

10- جبر و احتمال،

رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس

----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392
تدريس خصوصی دروس پایه دانشگاهی؛

1- فیزیک عمومی 1،

2- فیزیک عمومی 2،

3- فیزیک الکتریسیته،

4- فیزیک الکتریسیته و مغناطیس،

5- ریاضیات عمومی 1،

6- ریاضیات عمومی 2،

7- ریاضیات عمومی،

8- ریاضیات کاربردی،

9- معادلات دیفرانسیل،

10- آمار و احتمالات مهندسی،

کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392
تدریس خصوصی تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها؛

کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------
سرفصل های تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها:

سیگنال ها و سیستم ها؛

سیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان LTI؛

سری فوریه سیگنال های متناوب؛

تبدیل فوریه پیوسته زمان؛

تبدیل فوریه گسسته زمان؛

نمونه برداری؛

تبدیل لاپلاس؛

تبدیل Z؛
----------------------------------------
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

1- ریاضیات عمومی 1، 2- ریاضیات عمومی 2، 3- معادلات دیفرانسیل، 4- آمار و احتمالات مهندسی، 5- ریاضیات مهندسی، 6- ریاضیات مهندسی پیشرفته، 7-  مدارهای الکتریکی 1، 8- مدارهای الکتریکی 2، 9- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، 10- پردازش سیگنالهای گسسته، 11- الکترونیک 1، 12- الکترونیک 2، 13- الکترونیک 3، 14- طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا، 15- مدار منطقی، 16- معماری کامپیوتر، 17- اصول میکروکامپیوترها؛ ریزپردازنده، 18- پردازش تصویر، 19- شبکه های عصبی، 20- شناسایی آماری الگو
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392

تدریس خصوصی معماری کامپیوتر؛


کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------
سرفصل های معماری کامپیوتر:

مدارهای منطقی دیجیتال؛

قطعات دیجیتال؛

نمایش داده‌ها؛

انتقال ثبات‌ها و ریزعملیات؛

سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه؛

برنامه‌نویسی کامپیوتر پایه؛

کنترل ریزبرنامه‌نویسی شده؛

واحد مرکزی پردازش؛

پردازش خط لوله‌ای و برداری؛

محاسبات کامپیوتر؛

سازمان ورودی-خروجی؛

سازمان حافظه؛

چندپردازنده‌ها؛
----------------------------------------
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

1- ریاضیات عمومی 1، 2- ریاضیات عمومی 2، 3- معادلات دیفرانسیل، 4- آمار و احتمالات مهندسی، 5- ریاضیات مهندسی، 6- ریاضیات مهندسی پیشرفته، 7-  مدارهای الکتریکی 1، 8- مدارهای الکتریکی 2، 9- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، 10- پردازش سیگنالهای گسسته، 11- الکترونیک 1، 12- الکترونیک 2، 13- الکترونیک 3، 14- طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا، 15- مدار منطقی، 16- معماری کامپیوتر، 17- اصول میکروکامپیوترها؛ ریزپردازنده، 18- پردازش تصویر، 19- شبکه های عصبی، 20- شناسایی آماری الگو
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------

ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392
تدریس خصوصی مدار منطقی؛

کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------
سرفصل های مدار منطقی:

سیستم های دودویی؛

جبر بول و دروازه های منطقی؛

ساده سازی دروازه ای؛

مدارهای منطقی ترکیبی؛

مدارهای ترتیبی همزمان؛

ثبات و شمارنده؛

حافظه و مدارهای منطقی برنامه پذیر؛

طراحی در سطح انتقال ثبات؛

مدارهای ترتیبی ناهمزمان؛

مدارهای مجتمع دیجیتال؛
----------------------------------------
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

1- ریاضیات عمومی 1، 2- ریاضیات عمومی 2، 3- معادلات دیفرانسیل، 4- آمار و احتمالات مهندسی، 5- ریاضیات مهندسی، 6- ریاضیات مهندسی پیشرفته، 7-  مدارهای الکتریکی 1، 8- مدارهای الکتریکی 2، 9- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، 10- پردازش سیگنالهای گسسته، 11- الکترونیک 1، 12- الکترونیک 2، 13- الکترونیک 3، 14- طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا، 15- مدار منطقی، 16- معماری کامپیوتر، 17- اصول میکروکامپیوترها؛ ریزپردازنده، 18- پردازش تصویر، 19- شبکه های عصبی، 20- شناسایی آماری الگو
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392
تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی 1 و 2؛

کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------
سرفصل های مدارهای الکتریکی 1 و 2:

مدارهای فشرده و قوانین کیرشف،

اجزای مدار و مدارهای ساده،

تقویت کننده های عملیاتی،

مدارهای مرتبه اول،

مدارهای مرتبه دوم،

مبانی مدارهای خطی تغییرناپذیر با زمان،

تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی،

مدارهای سه فاز،

عناصر تزویج کننده و مدارهای تزویج شده،

گراف های شبکه و قضیه تلگان،

تجزیه و تحلیل گره و مش،

تجزیه و تحلیل حلقه و کات ست،

معادلات حالت،

تبدیل لاپلاس،

فرکانس های طبیعی،

قضایای شبکه ها،

حساسیت ها،

دوقطبی ها
----------------------------------------
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

1- ریاضیات عمومی 1، 2- ریاضیات عمومی 2، 3- معادلات دیفرانسیل، 4- آمار و احتمالات مهندسی، 5- ریاضیات مهندسی، 6- ریاضیات مهندسی پیشرفته، 7-  مدارهای الکتریکی 1، 8- مدارهای الکتریکی 2، 9- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، 10- پردازش سیگنالهای گسسته، 11- الکترونیک 1، 12- الکترونیک 2، 13- الکترونیک 3، 14- طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا، 15- مدار منطقی، 16- معماری کامپیوتر، 17- اصول میکروکامپیوترها؛ ریزپردازنده، 18- پردازش تصویر، 19- شبکه های عصبی، 20- شناسایی آماری الگو
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392

تدریس خصوصی الکترونیک 1 و 2؛

کاردانی، آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد، و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، و پیام نور؛

توسط جمعي از دانشجويان، و فارغ التحصیلان کارشناسي ارشد، و دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتي اميرکبير، و دانشگاه تربیت مدرس
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------
سرفصل های الکترونیک 1 و 2:

فیزیک الکترونیک؛

دیود پیوندی؛

مدارهای دیودی؛

ترانزیستور پیوندی دوقطبی BJT؛

تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس پایین؛

ترانزیستورهای اثر میدان FET؛

تقویت کننده های عملیاتی op-amp؛

تقویت کننده های تفاضلی؛

فیدبک؛

تنظیم کننده های ولتاژ؛

تقویت کننده های قدرت؛

منابع جریان و بارهای فعال؛

رفتار فرکانسی تقویت کننده های ترانزیستوری؛
----------------------------------------
تدریس خصوصی دروس دانشگاهی رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، و مهندسی پزشکی؛

1- ریاضیات عمومی 1، 2- ریاضیات عمومی 2، 3- معادلات دیفرانسیل، 4- آمار و احتمالات مهندسی، 5- ریاضیات مهندسی، 6- ریاضیات مهندسی پیشرفته، 7-  مدارهای الکتریکی 1، 8- مدارهای الکتریکی 2، 9- تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها، 10- پردازش سیگنالهای گسسته، 11- الکترونیک 1، 12- الکترونیک 2، 13- الکترونیک 3، 14- طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا، 15- مدار منطقی، 16- معماری کامپیوتر، 17- اصول میکروکامپیوترها؛ ریزپردازنده، 18- پردازش تصویر، 19- شبکه های عصبی، 20- شناسایی آماری الگو
----------------------------------------
24e.ir
----------------------------------------
0930-3030024
----------------------------------------
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، به وبگاه
www.24e.ir
مراجعه نمایید.
----------------------------------------


ن : بهراد
ت : دوشنبه نهم دی 1392


 
جهت آشنایی با اساتید اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.